دوشنبه 13 دی 1395 ساعت 12:03

جانشین سازمان وظیفه عمومی ناجا گفت: متقاضیان طرح جریمه مشمولان غایب با پرداخت نیمی از جریمه خود به صورت نقدی و یا اقساط، می توانند از سوی سازمان وظیفه عمومی ناجا خدماتی دریافت کنند.

Ohkadk shclhk Uzdti ulUld khOh 'tj: ljrhqdhk xvp Ovdli lalUghk yhdf fh Pvnhoj kdld hc Ovdli oUn fi wUvj krnd U dh hrshxT ld jUhkkn hc sUd shclhk Uzdti ulUld khOh onlhjd nvdhtj ;kkn. hvhmi fvod hc onlhj fi ljrhqdhk xvp Ovdli lalUghk yhdf Ohkadk shclhk Uzdti ulUld khOh 'tj: ljrhqdhk xvp Ovdli lalUghk yhdf fh Pvnhoj kdld hc Ovdli oUn fi wUvj krnd U dh hrshxT ld jUhkkn hc sUd shclhk Uzdti ulUld khOh onlhjd nvdhtj ;kkn.

تصویر خبر
ارائه-برخی-از-خدمات-به-متقاضیان-طرح-جریمه-مشمولان-غایب
عبارات مرتبط با ارائه برخی از خدمات به متقاضیان طرح جریمه مشمولان غایب