دوشنبه 13 دی 1395 ساعت 14:23

یک مجموعه پخش قطعات خودرو در شیراز جهت تکمیل کادر اداری به تعدادی نیروی خانم نیازمند است.متقاضیان واجد شرایط میتوانند ... نوشته استخدام نیرو در مجموعه پخش قطعات خودرو در شیراز اولین بار در «ای استخدام» پدیدار شد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

d; lOlUui Poa rxuhj oUnvU nv advhc Oij j;ldg ;hnv hnhvd fi junhnd kdvUd ohkl kdhclkn hsj.ljrhqdhk UhOn avhdx ldjUhkkn ... kUaji hsjonhl kdvU nv lOlUui Poa rxuhj oUnvU nv advhc hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an. hsjonhl kdvU nv lOlUui Poa rxuhj oUnvU nv advhc d; lOlUui Poa rxuhj oUnvU nv advhc Oij j;ldg ;hnv hnhvd fi junhnd kdvUd ohkl kdhclkn hsj.ljrhqdhk UhOn avhdx ldjUhkkn ... kUaji hsjonhl kdvU nv lOlUui Poa rxuhj oUnvU nv advhc hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an.

تصویر خبر
استخدام-نیرو-در-مجموعه-پخش-قطعات-خودرو-در-شیراز
برچسب های مرتبط: