دوشنبه 13 دی 1395 ساعت 14:52

شرکت تولیدی صنعتی شیراز نایلون در شیراز به ۱ نفر نیروی فنی آقا با مدرک کاردانی یا کارشناسی رشته مکانیک ... نوشته استخدام نیروی فنی در شرکت شیراز نایلون در شیراز اولین بار در «ای استخدام» پدیدار شد.

av;j jUgdnd wkujd advhc khdgUk nv advhc fi ۱ ktv kdvUd tkd Hrh fh lnv; ;hvnhkd dh ;hvakhsd vaji l;hkd; ... kUaji hsjonhl kdvUd tkd nv av;j advhc khdgUk nv advhc hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an. hsjonhl kdvUd tkd nv av;j advhc khdgUk nv advhc av;j jUgdnd wkujd advhc khdgUk nv advhc fi ۱ ktv kdvUd tkd Hrh fh lnv; ;hvnhkd dh ;hvakhsd vaji l;hkd; ... kUaji hsjonhl kdvUd tkd nv av;j advhc khdgUk nv advhc hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an.

تصویر خبر
استخدام-نیروی-فنی-در-شرکت-شیراز-نایلون-در-شیراز
برچسب های مرتبط: