دوشنبه 13 دی 1395 ساعت 14:54

شرکت تولیدی صنعتی شیراز نایلون در شیراز به ۱ نفر کارمند فروش آقا یا خانم با حداقل ۳ سال سابقه ... نوشته استخدام کارمند فروش در شرکت شیراز نیلون اولین بار در «ای استخدام» پدیدار شد.

av;j jUgdnd wkujd advhc khdgUk nv advhc fi ۱ ktv ;hvlkn tvUa Hrh dh ohkl fh pnhrg ۳ shg shfri ... kUaji hsjonhl ;hvlkn tvUa nv av;j advhc kdgUk hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an. hsjonhl ;hvlkn tvUa nv av;j advhc kdgUk av;j jUgdnd wkujd advhc khdgUk nv advhc fi ۱ ktv ;hvlkn tvUa Hrh dh ohkl fh pnhrg ۳ shg shfri ... kUaji hsjonhl ;hvlkn tvUa nv av;j advhc kdgUk hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an.

تصویر خبر
استخدام-کارمند-فروش-در-شرکت-شیراز-نیلون
برچسب های مرتبط: