دوشنبه 13 دی 1395 ساعت 20:46

در حاشیه حوادث تروریستی در ترکیه همزمان با آغاز سال نوی میلادی، علی میرایی این کارتون را در روزنامه قانون منتشر کرد.

nv phadi pUhne jvUvdsjd nv jv;di ilclhk fh Hyhc shg kUd ldghndT ugd ldvhdd hdk ;hvjUk vh nv vUckhli rhkUk lkjav ;vn. fhfhkUmg uOdf nv jv;di! nv phadi pUhne jvUvdsjd nv jv;di ilclhk fh Hyhc shg kUd ldghndT ugd ldvhdd hdk ;hvjUk vh nv vUckhli rhkUk lkjav ;vn.

تصویر خبر
بابانوئل-عجیب-در-ترکیه-
برچسب های مرتبط: