دوشنبه 13 دی 1395 ساعت 20:46

در حاشیه حوادث تروریستی در ترکیه همزمان با آغاز سال نوی میلادی، علی میرایی این کارتون را در روزنامه قانون منتشر کرد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

nv phadi pUhne jvUvdsjd nv jv;di ilclhk fh Hyhc shg kUd ldghndT ugd ldvhdd hdk ;hvjUk vh nv vUckhli rhkUk lkjav ;vn. fhfhkUmg uOdf nv jv;di! nv phadi pUhne jvUvdsjd nv jv;di ilclhk fh Hyhc shg kUd ldghndT ugd ldvhdd hdk ;hvjUk vh nv vUckhli rhkUk lkjav ;vn.

تصویر خبر
بابانوئل-عجیب-در-ترکیه-
برچسب های مرتبط: