دوشنبه 13 دی 1395 ساعت 23:23

بوشهر-ایرنا- جانشین رئیس سازمان بسیج طلاب گفت: هم اینک یکهزارو 533 پایه و حوزه بسیج در مدارس حوزه های علمیه فعال است که از این شمار 1415 پایگاه مقاومت است.

در حال دریافت متن کامل خبر...

fUaiv-hdvkh- Ohkadk vmds shclhk fsdO xghf 'tj: il hdk; d;ichvU 533 Phdi U pUci fsdO nv lnhvs pUci ihd ugldi tuhg hsj ;i hc hdk alhv 1415 Phd'hi lrhUlj hsj. 1533Phd'hi U pUci fsdO nv pUci ihd ugldi tuhg hsj fUaiv-hdvkh- Ohkadk vmds shclhk fsdO xghf 'tj: il hdk; d;ichvU 533 Phdi U pUci fsdO nv lnhvs pUci ihd ugldi tuhg hsj ;i hc hdk alhv 1415 Phd'hi lrhUlj hsj.

تصویر خبر
1533پایگاه-و-حوزه-بسیج-در-حوزه-های-علمیه-فعال-است
برچسب های مرتبط: