دوشنبه 13 دی 1395 ساعت 23:23

تهران - ایرنا - نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت با اشاره به اینکه در جامعه به اصل تواضع و فروتنی کمتر توجه شده و ابعاد آن برای مردم کمتر تشریح شده است، گفت: حلاوت عبادت فروتنی است.

در حال دریافت متن کامل خبر...

jivhk - hdvkh - klhdkni Ugd trdi nv hlUv pO U cdhvj fh hahvi fi hdk;i nv Ohlui fi hwg jUhqu U tvUjkd ;ljv jUOi ani U hfuhn Hk fvhd lvnl ;ljv javdp ani hsjT 'tj: pghUj ufhnj tvUjkd hsj. qvUvj jUOi fi hwg jUhqu U tvUjkd nv Ohlui/pghUj ufhnj tvUjkd hsj jivhk - hdvkh - klhdkni Ugd trdi nv hlUv pO U cdhvj fh hahvi fi hdk;i nv Ohlui fi hwg jUhqu U tvUjkd ;ljv jUOi ani U hfuhn Hk fvhd lvnl ;ljv javdp ani hsjT 'tj: pghUj ufhnj tvUjkd hsj.

تصویر خبر
ضرورت-توجه-به-اصل-تواضع-و-فروتنی-در-جامعه-حلاوت-عبادت-فروتنی-است
برچسب های مرتبط: