دوشنبه 13 دی 1395 ساعت 23:24

سوال پیامکی نود (بهترین مربی نیم فصل اول؟) را در فیلم ذیل مشاهده می‌کنید.

sUhg Pdhl;d kUn (fijvdk lvfd kdl twg hUg?) vh nv tdgl bdg lahini ld‌;kdn. sUhg Pdhl;d kUn ۱۳ nd lhi+tdgl sUhg Pdhl;d kUn (fijvdk lvfd kdl twg hUg?) vh nv tdgl bdg lahini ld‌;kdn.

تصویر خبر
سوال-پیامکی-نود-۱۳-دی-ماه-فیلم