دوشنبه 13 دی 1395 ساعت 23:25

فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسە برای دومین بار از سال ۲٠۱٤ میلادی، هنگام یورش داعش به عراق، روز دوشنبە بعد از دیدار با مقام های این کشور وارد اربیل شد و با مسعود بارزانی دیدار و گفت وگو کرد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

tvhksUh hUghkn vmds OliUvd tvhksە fvhd nUldk fhv hc shg ۲٠۱٤ ldghndT ik'hl dUva nhua fi uvhrT vUc nUakfە fun hc ndnhv fh lrhl ihd hdk ;aUv Uhvn hvfdg an U fh lsuUn fhvchkd ndnhv U 'tj U'U ;vn. vmds OliUvd tvhksi nv hvfdg fh lsuUn fhvchkd ndnhv ;vn tvhksUh hUghkn vmds OliUvd tvhksە fvhd nUldk fhv hc shg ۲٠۱٤ ldghndT ik'hl dUva nhua fi uvhrT vUc nUakfە fun hc ndnhv fh lrhl ihd hdk ;aUv Uhvn hvfdg an U fh lsuUn fhvchkd ndnhv U 'tj U'U ;vn.

تصویر خبر
رئیس-جمهوری-فرانسه-در-اربیل-با-مسعود-بارزانی-دیدار-کرد
برچسب های مرتبط: