دوشنبه 13 دی 1395 ساعت 23:25

فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسە برای دومین بار از سال ۲٠۱٤ میلادی، هنگام یورش داعش به عراق، روز دوشنبە بعد از دیدار با مقام های این کشور وارد اربیل شد و با مسعود بارزانی دیدار و گفت وگو کرد.

tvhksUh hUghkn vmds OliUvd tvhksە fvhd nUldk fhv hc shg ۲٠۱٤ ldghndT ik'hl dUva nhua fi uvhrT vUc nUakfە fun hc ndnhv fh lrhl ihd hdk ;aUv Uhvn hvfdg an U fh lsuUn fhvchkd ndnhv U 'tj U'U ;vn. vmds OliUvd tvhksi nv hvfdg fh lsuUn fhvchkd ndnhv ;vn tvhksUh hUghkn vmds OliUvd tvhksە fvhd nUldk fhv hc shg ۲٠۱٤ ldghndT ik'hl dUva nhua fi uvhrT vUc nUakfە fun hc ndnhv fh lrhl ihd hdk ;aUv Uhvn hvfdg an U fh lsuUn fhvchkd ndnhv U 'tj U'U ;vn.

تصویر خبر
رئیس-جمهوری-فرانسه-در-اربیل-با-مسعود-بارزانی-دیدار-کرد
برچسب های مرتبط: