دوشنبه 13 دی 1395 ساعت 23:25

«فرانسوا اولاند» رئیس‌جمهور فرانسه در سفر بعد از ظهر امروز خود به منطقه کردستان عراق، به همراه «مسعود بارزانی» به دیدار نیروهای پیشمرگه در منطقه «جبل زردتک» رفت.

در حال دریافت متن کامل خبر...

KtvhksUh hUghknL vmds‌OliUv tvhksi nv stv fun hc ziv hlvUc oUn fi lkxri ;vnsjhk uvhrT fi ilvhi KlsuUn fhvchkdL fi ndnhv kdvUihd Pdalv'i nv lkxri KOfg cvnj;L vtj. ndnhv vmds‌OliUv tvhksi fh kdvUihd Pdalv'i nv lkxri ulgdhjd KtvhksUh hUghknL vmds‌OliUv tvhksi nv stv fun hc ziv hlvUc oUn fi lkxri ;vnsjhk uvhrT fi ilvhi KlsuUn fhvchkdL fi ndnhv kdvUihd Pdalv'i nv lkxri KOfg cvnj;L vtj.

تصویر خبر
دیدار-رئیس-جمهور-فرانسه-با-نیروهای-پیشمرگه-در-منطقه-عملیاتی
برچسب های مرتبط: