دوشنبه 13 دی 1395 ساعت 23:25

منابع محلی عراق از حمله انتحاری به یکی از مراکز پلیس در شرق شهر سامراء خبر دادند.

در حال دریافت متن کامل خبر...

lkhfu lpgd uvhr hc plgi hkjphvd fi d;d hc lvh;c Pgds nv avr aiv shlvhM ofv nhnkn. plgi hkjphvd fi lv;c hdsj U fhcvsd nv avr shlvhM lkhfu lpgd uvhr hc plgi hkjphvd fi d;d hc lvh;c Pgds nv avr aiv shlvhM ofv nhnkn.

تصویر خبر
حمله-انتحاری-به-مرکز-ایست-و-بازرسی-در-شرق-سامراء
برچسب های مرتبط: