دوشنبه 13 دی 1395 ساعت 23:27

بخشدار جزیره خارگ از توابع شهرستان بوشهر گفت: آتش سوزی مخزن شماره ۱۹ شرکت پایانه های نفتی ایران در این جزیره در مدت ۲۹ دقیقه مهار و از خسارت به تاسیسات جلوگیری شد.

foanhv Ocdvi ohv' hc jUhfu aivsjhk fUaiv 'tj: Hja sUcd lock alhvi ۱۹ av;j Phdhki ihd ktjd hdvhk nv hdk Ocdvi nv lnj ۲۹ nrdri lihv U hc oshvj fi jhsdshj OgU'dvd an. lihv Hja sUcd lock bodvi shcd Phdhki ktjd Ocdvi ohv' foanhv Ocdvi ohv' hc jUhfu aivsjhk fUaiv 'tj: Hja sUcd lock alhvi ۱۹ av;j Phdhki ihd ktjd hdvhk nv hdk Ocdvi nv lnj ۲۹ nrdri lihv U hc oshvj fi jhsdshj OgU'dvd an.

تصویر خبر
مهار-آتش-سوزی-مخزن-ذخیره-سازی-پایانه-نفتی-جزیره-خارگ
برچسب های مرتبط: