دوشنبه 13 دی 1395 ساعت 23:28

در حالیکه هنوز رئیس سازمان لیگ برتر مشخص نشده و حیدر بهاروند عضو هیات رئیسه فدراسیون فوتبال سرپرست سازمان لیگ برتر است، ارسال نامه ای از سوی سازمان مالیاتی، سازمان لیگ برتر را دچار یک شوک جدی کرده است.

nv phgd;i ikUc vmds shclhk gd' fvjv laow kani U pdnv fihvUkn uqU idhj vmdsi tnvhsdUk tUjfhg svPvsj shclhk gd' fvjv hsjT hvshg khli hd hc sUd shclhk lhgdhjdT shclhk gd' fvjv vh nIhv d; aU; Ond ;vni hsj. aU; shclhk hlUv lhgdhjd fi shclhk gd' fvjv nv phgd;i ikUc vmds shclhk gd' fvjv laow kani U pdnv fihvUkn uqU idhj vmdsi tnvhsdUk tUjfhg svPvsj shclhk gd' fvjv hsjT hvshg khli hd hc sUd shclhk lhgdhjdT shclhk gd' fvjv vh nIhv d; aU; Ond ;vni hsj.

تصویر خبر
شوک-سازمان-امور-مالیاتی-به-سازمان-لیگ-برتر
برچسب های مرتبط: