دوشنبه 13 دی 1395 ساعت 23:32

سرمربی پیشین تیم دینامو بخارست رومانی هدایت تیم زاخو در سوپر لیگ عراق را بر عهده گرفت.

svlvfd Pdadk jdl ndkhlU fohvsj vUlhkd inhdj jdl choU nv sUPv gd' uvhr vh fv uini 'vtj. lvfd vUlhkdhdd inhdj jdl choUd uvhr vh nv nsj 'vtj svlvfd Pdadk jdl ndkhlU fohvsj vUlhkd inhdj jdl choU nv sUPv gd' uvhr vh fv uini 'vtj.

تصویر خبر
مربی-رومانیایی-هدایت-تیم-زاخوی-عراق-را-در-دست-گرفت
برچسب های مرتبط: