دوشنبه 13 دی 1395 ساعت 23:34

اهواز - ایرنا - معاون حمایت و سلامت کمیته امداد خوزستان گفت: از ابتدای امسال هفت هزار خانوار خوزستانی از پوشش کمیته امداد خارج شده اند.

hiUhc - hdvkh - luhUk plhdj U sghlj ;ldji hlnhn oUcsjhk 'tj: hc hfjnhd hlshg itj ichv ohkUhv oUcsjhkd hc PUaa ;ldji hlnhn ohvO ani hkn. itj ichv ohkUhv oUcsjhkd hc PUaa ;ldji hlnhn pbt ankn hiUhc - hdvkh - luhUk plhdj U sghlj ;ldji hlnhn oUcsjhk 'tj: hc hfjnhd hlshg itj ichv ohkUhv oUcsjhkd hc PUaa ;ldji hlnhn ohvO ani hkn.

تصویر خبر
هفت-هزار-خانوار-خوزستانی-از-پوشش-کمیته-امداد-حذف-شدند
برچسب های مرتبط: