دوشنبه 13 دی 1395 ساعت 23:37

نیروهای پلیس رژیم صهیونیستی با حضور در اقامتگاه بنیامین نتانیاهو در بیت المقدس، از او درباره پرونده فساد مالی بازجویی کردند.

در حال دریافت متن کامل خبر...

kdvUihd Pgds vCdl widUkdsjd fh pqUv nv hrhlj'hi fkdhldk kjhkdhiU nv fdj hglrnsT hc hU nvfhvi PvUkni tshn lhgd fhcOUdd ;vnkn. kjhkdhiU fhcOUdd an kdvUihd Pgds vCdl widUkdsjd fh pqUv nv hrhlj'hi fkdhldk kjhkdhiU nv fdj hglrnsT hc hU nvfhvi PvUkni tshn lhgd fhcOUdd ;vnkn.

تصویر خبر
نتانیاهو-بازجویی-شد