دوشنبه 13 دی 1395 ساعت 23:38

مراسم آغاز رسمی میزبانی مشهد از رویداد پایتخت فرهنگی جهان اسلام امروز (‌ دوشنبه ) با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

lvhsl Hyhc vsld ldcfhkd lain hc vUdnhn Phdjoj tvik'd Oihk hsghl hlvUc (‌ nUakfi ) fh pqUv Ucdv tvik' U hvahn hsghld fv'chv an. Hyhc vsld ldcfhkd lain hc vUdnhn Phdjoj tvik'd Oihk hsghl lvhsl Hyhc vsld ldcfhkd lain hc vUdnhn Phdjoj tvik'd Oihk hsghl hlvUc (‌ nUakfi ) fh pqUv Ucdv tvik' U hvahn hsghld fv'chv an.

تصویر خبر
آغاز-رسمی-میزبانی-مشهد-از-رویداد-پایتخت-فرهنگی-جهان-اسلام