دوشنبه 13 دی 1395 ساعت 23:39

مدیرعامل باشگاه گسترش فولاد از خروج نام خلعتبری و حمیدی از فهرست این تیم خبر داد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

lndvuhlg fha'hi 'sjva tUghn hc ovUO khl ogujfvd U pldnd hc tivsj hdk jdl ofv nhn. ogujfvd nv gdsj ovUO 'sjva rvhv 'vtj lndvuhlg fha'hi 'sjva tUghn hc ovUO khl ogujfvd U pldnd hc tivsj hdk jdl ofv nhn.

تصویر خبر
خلعتبری-در-لیست-خروج-گسترش-قرار-گرفت