دوشنبه 13 دی 1395 ساعت 23:39

در اواخر نیمه اول دیدار منچستریونایتد در برابر وستهام، این تیم موقعیت بسیار عجیبی را در مقابل دروازه وستهام از دست داد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

nv hUhov kdli hUg ndnhv lkIsjvdUkhdjn nv fvhfv UsjihlT hdk jdl lUrudj fsdhv uOdfd vh nv lrhfg nvUhci Usjihl hc nsj nhn. lUrudj sUcd ydvrhfg fhUv lkIsjv dUkhdjn nv hUhov kdli hUg ndnhv lkIsjvdUkhdjn nv fvhfv UsjihlT hdk jdl lUrudj fsdhv uOdfd vh nv lrhfg nvUhci Usjihl hc nsj nhn.

تصویر خبر
موقعیت-سوزی-غیرقابل-باور-منچستر-یونایتد