دوشنبه 13 دی 1395 ساعت 23:40

شهاب زاهدی و محمد رحمتی با اخذ رضایت نامه خود به طور رسمی از پرسپولیس جدا شدند.

در حال دریافت متن کامل خبر...

aihf chind U lpln vpljd fh hob vqhdj khli oUn fi xUv vsld hc PvsPUgds Onh ankn. Onhdd nU fhcd;k hc PvsPUgds aihf chind U lpln vpljd fh hob vqhdj khli oUn fi xUv vsld hc PvsPUgds Onh ankn.

تصویر خبر
جدایی-دو-بازیکن-از-پرسپولیس
برچسب های مرتبط: