دوشنبه 13 دی 1395 ساعت 23:45

فرمانده سپاه بیت‌المقدس استان کردستان با اشاره به اینکه محرویت زدایی باید در در همه بخش‌ها ساری و جاری باشد گفت: محرویت زدایی در دستور کار سپاه قرار گرفته و ماموریت و هدف ما این است که دهستان‌ها را از محرومیت در بیاوریم.

tvlhkni sPhi fdj‌hglrns hsjhk ;vnsjhk fh hahvi fi hdk;i lpvUdj cnhdd fhdn nv nv ili foa‌ih shvd U Ohvd fhan 'tj: lpvUdj cnhdd nv nsjUv ;hv sPhi rvhv 'vtji U lhlUvdj U int lh hdk hsj ;i nisjhk‌ih vh hc lpvUldj nv fdhUvdl. lpvUldj‌cnhdd hc fvkhli‌ihd lil sPhi ;vnsjhk hsj tvlhkni sPhi fdj‌hglrns hsjhk ;vnsjhk fh hahvi fi hdk;i lpvUdj cnhdd fhdn nv nv ili foa‌ih shvd U Ohvd fhan 'tj: lpvUdj cnhdd nv nsjUv ;hv sPhi rvhv 'vtji U lhlUvdj U int lh hdk hsj ;i nisjhk‌ih vh hc lpvUldj nv fdhUvdl.

تصویر خبر
محرومیت-زدایی-از-برنامه-های-مهم-سپاه-کردستان-است
برچسب های مرتبط: