دوشنبه 13 دی 1395 ساعت 23:45

رژیم بحرین، ایران را به حمایت از حمله مسلحانه روز یکشنبه به زندان جو در جنوب این کشور متهم کرد.

vCdl fpvdkT hdvhk vh fi plhdj hc plgi lsgphki vUc d;akfi fi cknhk OU nv OkUf hdk ;aUv ljil ;vn. fpvdk:‌hdvhk‌nv‌plgi‌fi‌cknhkKOULnsj‌nhaji‌hsj vCdl fpvdkT hdvhk vh fi plhdj hc plgi lsgphki vUc d;akfi fi cknhk OU nv OkUf hdk ;aUv ljil ;vn.

تصویر خبر
بحرین--ایران-در-حمله-به-زندان-جو-دست-داشته-است
برچسب های مرتبط: