دوشنبه 13 دی 1395 ساعت 23:45

رژیم بحرین، ایران را به حمایت از حمله مسلحانه روز یکشنبه به زندان جو در جنوب این کشور متهم کرد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

vCdl fpvdkT hdvhk vh fi plhdj hc plgi lsgphki vUc d;akfi fi cknhk OU nv OkUf hdk ;aUv ljil ;vn. fpvdk:‌hdvhk‌nv‌plgi‌fi‌cknhkKOULnsj‌nhaji‌hsj vCdl fpvdkT hdvhk vh fi plhdj hc plgi lsgphki vUc d;akfi fi cknhk OU nv OkUf hdk ;aUv ljil ;vn.

تصویر خبر
بحرین--ایران-در-حمله-به-زندان-جو-دست-داشته-است
برچسب های مرتبط: