دوشنبه 13 دی 1395 ساعت 23:46

در حالی که بغداد روز دوشنبه شاهد سلسله ای از انفجارها بود، دفتر شیخ مهدی الصمیدعی، مفتی اهل سنت عراق، اعلام کرد که او از انفجاری در غرب بغداد جان سالم به در برده است....

در حال دریافت متن کامل خبر...

nv phgd ;i fynhn vUc nUakfi ahin sgsgi hd hc hktOhvih fUnT ntjv ado lind hgwldnudT ltjd hig skj uvhrT hughl ;vn ;i hU hc hktOhvd nv yvf fynhn Ohk shgl fi nv fvni hsj.... hktOhvihd oUkdk nv fynhnY ltjd uvhr hc lv' 'vdoj nv phgd ;i fynhn vUc nUakfi ahin sgsgi hd hc hktOhvih fUnT ntjv ado lind hgwldnudT ltjd hig skj uvhrT hughl ;vn ;i hU hc hktOhvd nv yvf fynhn Ohk shgl fi nv fvni hsj....

تصویر خبر
انفجارهای-خونین-در-بغداد--مفتی-عراق-از-مرگ-گریخت
برچسب های مرتبط: