دوشنبه 13 دی 1395 ساعت 23:47

سال 2016 را بیش از این که سال موفقیت‌های راهبردی و میدانی محور مقاومت در منطقه بدانیم، باید سال شکست محور ارتجاع عربی به ویژه عربستان در عرصه‌های مختلف سیاسی، نظامی و دیپلماتیک ارزیابی کرد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

shg 2016 vh fda hc hdk ;i shg lUtrdj‌ihd vhifvnd U ldnhkd lpUv lrhUlj nv lkxri fnhkdlT fhdn shg a;sj lpUv hvjOhu uvfd fi UdCi uvfsjhk nv uvwi‌ihd lojgt sdhsdT kzhld U ndPglhjd; hvcdhfd ;vn. 2016 shg oUa dSlk fvhd lpUv lrhUlj/ ofvihd oUa hc wkuh jh pgf shg 2016 vh fda hc hdk ;i shg lUtrdj‌ihd vhifvnd U ldnhkd lpUv lrhUlj nv lkxri fnhkdlT fhdn shg a;sj lpUv hvjOhu uvfd fi UdCi uvfsjhk nv uvwi‌ihd lojgt sdhsdT kzhld U ndPglhjd; hvcdhfd ;vn.

تصویر خبر
2016-سال-خوش-ی-من-برای-محور-مقاومت--خبرهای-خوش-از-صنعا-تا-حلب
برچسب های مرتبط: