دوشنبه 13 دی 1395 ساعت 23:50

کرمانشاه - ۶ نفر از نمایندگان مردم استان کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی به وزیر علوم، تحقیقات و فناوری تذکر دادند.

در حال دریافت متن کامل خبر...

;vlhkahi - ۶ ktv hc klhdkn'hk lvnl hsjhk ;vlhkahi nv lOgs aUvhd hsghld fi Ucdv ugUlT jprdrhj U tkhUvd jb;v nhnkn. jb;v huqhd lOlu klhdkn'hk hsjhk ;vlhkahi fi Ucdv ugUl ;vlhkahi - ۶ ktv hc klhdkn'hk lvnl hsjhk ;vlhkahi nv lOgs aUvhd hsghld fi Ucdv ugUlT jprdrhj U tkhUvd jb;v nhnkn.

تصویر خبر
تذکر-اعضای-مجمع-نمایندگان-استان-کرمانشاه-به-وزیر-علوم
برچسب های مرتبط: