دوشنبه 13 دی 1395 ساعت 23:50

جماران نوشت: قائم مقام موسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام خمینی(س) به ادعاهای سیدحمید روحانی واکنش نشان داد.

Olhvhk kUaj: rhml lrhl lUssi jkzdl U kav Hehv pqvj hlhl oldkd(s) fi hnuhihd sdnpldn vUphkd Uh;ka kahk nhn. Phso pldn hkwhvd fi sokhk pldn vUphkd/ 'Udkni hdk htjvh ado ugd jivhkd hsj ;i fi wnhl Pkhi fvn Olhvhk kUaj: rhml lrhl lUssi jkzdl U kav Hehv pqvj hlhl oldkd(s) fi hnuhihd sdnpldn vUphkd Uh;ka kahk nhn.

تصویر خبر
پاسخ-حمید-انصاری-به-سخنان-حمید-روحانی--گوینده-این-افترا-شیخ-علی-تهرانی-است-که-به-صدام-پناه-برد
برچسب های مرتبط: