دوشنبه 13 دی 1395 ساعت 23:51

کارشناسانان بخش کشاورزی امشب در برنامه گفتگوی ویژه خبری به بررسی علل نوسان قیمت برنج و گوشت در بازار پرداختند.

در حال دریافت متن کامل خبر...

;hvakhshkhk foa ;ahUvcd hlaf nv fvkhli 'tj'Ud UdCi ofvd fi fvvsd ugg kUshk rdlj fvkO U 'Uaj nv fhchv Pvnhojkn. svhki lwvt fvkO nv hdvhk ksfj fi shdv ;aUvih fhghsj/ljUsx rdlj fvkO Pv lpwUg fdk 7 jh 8 ichv jUlhk hsj ;hvakhshkhk foa ;ahUvcd hlaf nv fvkhli 'tj'Ud UdCi ofvd fi fvvsd ugg kUshk rdlj fvkO U 'Uaj nv fhchv Pvnhojkn.

تصویر خبر
سرانه-مصرف-برنج-در-ایران-نسبت-به-سایر-کشورها-بالاست-متوسط-قیمت-برنج-پر-محصول-بین-7-تا-8-هزار-تومان-است
برچسب های مرتبط: