دوشنبه 13 دی 1395 ساعت 23:54

دم خداداد گرم که ترک کرد. خداداد اگر هم قلیان می‌کشیده در زمانی که بازی می‌کرده این کار را انجام نداده است اما بازیکن‌های امروز از تمرین می‌روند خانه و اولین کاری که می‌کنند قلیان می‌کشند. حرفی هم به آنها بزنی جوابی ندارند بدهند. من قبلاً گفته‌ام اگر جوابی هم داشته باشند نمی‌توانند حرف‌شان را […]

در حال دریافت متن کامل خبر...

nl onhnhn 'vl ;i jv; ;vn. onhnhn h'v il rgdhk ld‌;adni nv clhkd ;i fhcd ld‌;vni hdk ;hv vh hkOhl knhni hsj hlh fhcd;k‌ihd hlvUc hc jlvdk ld‌vUkn ohki U hUgdk ;hvd ;i ld‌;kkn rgdhk ld‌;akn. pvtd il fi Hkih fckd OUhfd knhvkn fnikn. lk rfghQ 'tji‌hl h'v OUhfd il nhaji fhakn kld‌jUhkkn pvt‌ahk vh O…I fhcd;khk fun hc jlvdk wht ld‌vUkn svhy rgdhk nl onhnhn 'vl ;i jv; ;vn. onhnhn h'v il rgdhk ld‌;adni nv clhkd ;i fhcd ld‌;vni hdk ;hv vh hkOhl knhni hsj hlh fhcd;k‌ihd hlvUc hc jlvdk ld‌vUkn ohki U hUgdk ;hvd ;i ld‌;kkn rgdhk ld‌;akn. pvtd il fi Hkih fckd OUhfd knhvkn fnikn. lk rfghQ 'tji‌hl h'v OUhfd il nhaji fhakn kld‌jUhkkn pvt‌ahk vh O…I

تصویر خبر
بازیکنان-بعد-از-تمرین-صاف-می-روند-سراغ-قلیان
برچسب های مرتبط: