دوشنبه 13 دی 1395 ساعت 23:56

تهران – ایرنا – دولت آلمان یک مهاجر اهل سوریه را که دو سال پیش به آن کشور وارد شده بود به ظن تلاش برای اخذ پول از گروه تروریستی داعش برای خرید کامیون حاوی بمب و حمله به مردم بازداشت کرد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

jivhk – hdvkh – nUgj Hglhk d; lihOv hig sUvdi vh ;i nU shg Pda fi Hk ;aUv Uhvn ani fUn fi zk jgha fvhd hob PUg hc 'vUi jvUvdsjd nhua fvhd ovdn ;hldUk phUd flf U plgi fi lvnl fhcnhaj ;vn. jfui sUvd lzkUk fi il;hvd fh 'vUi jvUvdsjd nhua nv Hglhk fhcnhaj an jivhk – hdvkh – nUgj Hglhk d; lihOv hig sUvdi vh ;i nU shg Pda fi Hk ;aUv Uhvn ani fUn fi zk jgha fvhd hob PUg hc 'vUi jvUvdsjd nhua fvhd ovdn ;hldUk phUd flf U plgi fi lvnl fhcnhaj ;vn.

تصویر خبر
تبعه-سوری-مظنون-به-همکاری-با-گروه-تروریستی-داعش-در-آلمان-بازداشت-شد