سه شنبه 14 دی 1395 ساعت 09:53

بعد از اعلام خبر کاندیداتوری وزیر سابق علوم در دولت احمدی نژاد، زاهدی در واکنش به انتشار این خبر گفت: به هیچ عنوان نباید چیزی از قول من تکذیب شود؛ از قول من ذکر کنید که گفتم بروید از آقای مردوخی بپرسید!

در حال دریافت متن کامل خبر...

fun hc hughl ofv ;hkndnhjUvd Ucdv shfr ugUl nv nUgj hplnd kChnT chind nv Uh;ka fi hkjahv hdk ofv 'tj: fi idI ukUhk kfhdn Idcd hc rUg lk j;bdf aUnY hc rUg lk b;v ;kdn ;i 'tjl fvUdn hc Hrhd lvnUod fPvsdn! vrdf Ondn vUphkd nv hkjohfhj 96! fun hc hughl ofv ;hkndnhjUvd Ucdv shfr ugUl nv nUgj hplnd kChnT chind nv Uh;ka fi hkjahv hdk ofv 'tj: fi idI ukUhk kfhdn Idcd hc rUg lk j;bdf aUnY hc rUg lk b;v ;kdn ;i 'tjl fvUdn hc Hrhd lvnUod fPvsdn!

تصویر خبر
رقیب-جدید-روحانی-در-انتخابات-96-
برچسب های مرتبط: