سه شنبه 14 دی 1395 ساعت 10:03

روزنامه شهروند در ستون طنز امروزش به اظهارات جدید رییس جمهور درباره انتخاباتی دانستن فعالیت های دولت و همچنین آلودگی هوای تهران پرداخته است.

vUckhli aivUkn nv sjUk xkc hlvUca fi hzihvhj Ondn vdds OliUv nvfhvi hkjohfhjd nhksjk tuhgdj ihd nUgj U ilIkdk HgUn'd iUhd jivhk Pvnhoji hsj. hdk il Ondnjvdk htah'vd ;vdld rnUsd nvfhvi zvdt! vUckhli aivUkn nv sjUk xkc hlvUca fi hzihvhj Ondn vdds OliUv nvfhvi hkjohfhjd nhksjk tuhgdj ihd nUgj U ilIkdk HgUn'd iUhd jivhk Pvnhoji hsj.

تصویر خبر
این-هم-جدیدترین-افشاگری-کریمی-قدوسی-درباره-ظریف-
برچسب های مرتبط: