سه شنبه 14 دی 1395 ساعت 10:33

به کارگر ساده خانم جهت بسته بندی موادغذایی با حقوق وزارت کار و بیمه در کرج نیازمندیم.متقاضیان واجد شرایط میتوانند ... نوشته استخدام کارگر ساده جهت بسته بندی موادغذایی در کرج اولین بار در «ای استخدام» پدیدار شد.

fi ;hv'v shni ohkl Oij fsji fknd lUhnybhdd fh prUr Uchvj ;hv U fdli nv ;vO kdhclkndl.ljrhqdhk UhOn avhdx ldjUhkkn ... kUaji hsjonhl ;hv'v shni Oij fsji fknd lUhnybhdd nv ;vO hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an. hsjonhl ;hv'v shni Oij fsji fknd lUhnybhdd nv ;vO fi ;hv'v shni ohkl Oij fsji fknd lUhnybhdd fh prUr Uchvj ;hv U fdli nv ;vO kdhclkndl.ljrhqdhk UhOn avhdx ldjUhkkn ... kUaji hsjonhl ;hv'v shni Oij fsji fknd lUhnybhdd nv ;vO hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an.

تصویر خبر
استخدام-کارگر-ساده-جهت-بسته-بندی-موادغذایی-در-کرج
برچسب های مرتبط: