سه شنبه 14 دی 1395 ساعت 14:21

محققان و دانشجویان دانشگاه کمبریج توانستند یک سال پس از آغاز طرح تحقیقاتی درمان سرطان پانکراس، روش درمانی موثرتری نسبت به روش‌های قدیمی‌تر ارائه کنند.

در حال دریافت متن کامل خبر...

lprrhk U nhkaOUdhk nhka'hi ;lfvdO jUhksjkn d; shg Ps hc Hyhc xvp jprdrhjd nvlhk svxhk Phk;vhsT vUa nvlhkd lUevjvd ksfj fi vUa‌ihd rndld‌jv hvhmi ;kkn. dhtji‌ihd Ondn fvhd nvlhk lUev svxhk Phk;vhs lprrhk U nhkaOUdhk nhka'hi ;lfvdO jUhksjkn d; shg Ps hc Hyhc xvp jprdrhjd nvlhk svxhk Phk;vhsT vUa nvlhkd lUevjvd ksfj fi vUa‌ihd rndld‌jv hvhmi ;kkn.

تصویر خبر
یافته-های-جدید-برای-درمان-موثر-سرطان-پانکراس
برچسب های مرتبط: