سه شنبه 14 دی 1395 ساعت 14:53

به یک فروشنده جهت تیم فروش در یک شرکت پخش دارویی در شیراز نیازمندیم.متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن ... نوشته استخدام نیرو جهت تیم فروش در شرکت پخش دارویی-شیراز اولین بار در «ای استخدام» پدیدار شد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

fi d; tvUakni Oij jdl tvUa nv d; av;j Poa nhvUdd nv advhc kdhclkndl.ljrhqdhk UhOn avhdx ldjUhkkn fh alhvi jgtk ... kUaji hsjonhl kdvU Oij jdl tvUa nv av;j Poa nhvUdd-advhc hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an. hsjonhl kdvU Oij jdl tvUa nv av;j Poa nhvUdd-advhc fi d; tvUakni Oij jdl tvUa nv d; av;j Poa nhvUdd nv advhc kdhclkndl.ljrhqdhk UhOn avhdx ldjUhkkn fh alhvi jgtk ... kUaji hsjonhl kdvU Oij jdl tvUa nv av;j Poa nhvUdd-advhc hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an.

تصویر خبر
استخدام-نیرو-جهت-تیم-فروش-در-شرکت-پخش-دارویی-شیراز
برچسب های مرتبط: