سه شنبه 14 دی 1395 ساعت 15:53

قم - مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان قم از ارتقاء کیفیت و استفاده از روش‌های جدید بسته بندی در صنعت سنگ متناسب با بازارهای صادراتی خبر داد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

rl - lndvuhlg av;j aiv;‌ihd wkujd hsjhk rl hc hvjrhM ;dtdj U hsjthni hc vUa‌ihd Ondn fsji fknd nv wkuj sk' ljkhsf fh fhchvihd whnvhjd ofv nhn. hsjthni hc vUa‌ihd Ondn fsji fknd nv wkuj sk' rl - lndvuhlg av;j aiv;‌ihd wkujd hsjhk rl hc hvjrhM ;dtdj U hsjthni hc vUa‌ihd Ondn fsji fknd nv wkuj sk' ljkhsf fh fhchvihd whnvhjd ofv nhn.

تصویر خبر
استفاده-از-روش-های-جدید-بسته-بندی-در-صنعت-سنگ
برچسب های مرتبط: