سه شنبه 14 دی 1395 ساعت 20:14

روزنامه شرق با انتشار کاریکاتوری با تیتر «خشت‌ خام زنجانی در آینه فاضل‌خداداد» نوشت: بابک زنجانی یا نمی داند اعدام چیست یا مطمئن است یک نفر نجاتش می دهد.

vUckhli avr fh hkjahv ;hvd;hjUvd fh jdjv Koaj‌ ohl ckOhkd nv Hdki thqg‌onhnhnL kUaj: fhf; ckOhkd dh kld nhkn hunhl Idsj dh lxlmk hsj d; ktv kOhja ld nin. fhf; ckOhkd lkjzv Idsj? vUckhli avr fh hkjahv ;hvd;hjUvd fh jdjv Koaj‌ ohl ckOhkd nv Hdki thqg‌onhnhnL kUaj: fhf; ckOhkd dh kld nhkn hunhl Idsj dh lxlmk hsj d; ktv kOhja ld nin.

تصویر خبر
بابک-زنجانی-منتظر-چیست-
برچسب های مرتبط: