سه شنبه 14 دی 1395 ساعت 21:31

ترامپ در واکنش به تصویب قطعنامه ضداسرائیلی شورای امنیت: سازمان ملل به باشگاهی برای دورهمی و خوشگذرانی افراد تبدیل شده است!

jvhlP nv Uh;ka fi jwUdf rxukhli qnhsvhmdgd aUvhd hlkdj: shclhk lgg fi fha'hid fvhd nUvild U oUa'bvhkd htvhn jfndg ani hsj! Ondnjvdk Uh;ka jvhlP fi shclhk lgg! jvhlP nv Uh;ka fi jwUdf rxukhli qnhsvhmdgd aUvhd hlkdj: shclhk lgg fi fha'hid fvhd nUvild U oUa'bvhkd htvhn jfndg ani hsj!

تصویر خبر
جدیدترین-واکنش-ترامپ-به-سازمان-ملل-
برچسب های مرتبط: