سه شنبه 14 دی 1395 ساعت 23:16

بالاتر از بلندترین ساختمان‌ها، برفراز مرتفع‌ترین کوه‌ها و فراسوی بلندپروازترین هواپیماها سرزمین حکمرانی شفق‌های قطبی است. شفق‌های قطبی به ندرت در ارتفاع پایین‌تر از ۶۰ کیلومتر رخ می‌دهند و ممکن است ارتفاع آن‌ها تا ۱۰۰۰ کیلومتر هم برسد.

fhghjv hc fgknjvdk shojlhk‌ihT fvtvhc lvjtu‌jvdk ;Ui‌ih U tvhsUd fgknPvUhcjvdk iUhPdlhih svcldk p;lvhkd atr‌ihd rxfd hsj. atr‌ihd rxfd fi knvj nv hvjthu Phddk‌jv hc ۶۰ ;dgUljv vo ld‌nikn U ll;k hsj hvjthu Hk‌ih jh ۱۰۰۰ ;dgUljv il fvsn. jwUdv ohvr‌hguhni hc atr rxfd nv kvUC fhghjv hc fgknjvdk shojlhk‌ihT fvtvhc lvjtu‌jvdk ;Ui‌ih U tvhsUd fgknPvUhcjvdk iUhPdlhih svcldk p;lvhkd atr‌ihd rxfd hsj. atr‌ihd rxfd fi knvj nv hvjthu Phddk‌jv hc ۶۰ ;dgUljv vo ld‌nikn U ll;k hsj hvjthu Hk‌ih jh ۱۰۰۰ ;dgUljv il fvsn.

تصویر خبر
تصویر-خارق-العاده-از-شفق-قطبی-در-نروژ