سه شنبه 14 دی 1395 ساعت 23:16

بر اساس آخرین آمار ارائه شده توسط فدرال رزرو آمریکا، شاخص تولید در صنایع تولیدی و صنعتی در بخش صنعتی شیکاگو در آخرین ماه سال گذشته میلادی کاهش داشت.

fv hshs Hovdk Hlhv hvhmi ani jUsx tnvhg vcvU Hlvd;hT ahow jUgdn nv wkhdu jUgdnd U wkujd nv foa wkujd ad;h'U nv Hovdk lhi shg 'baji ldghnd ;hia nhaj. ;hia van jUgdn nv lkxri wkujd ad;h'U fv hshs Hovdk Hlhv hvhmi ani jUsx tnvhg vcvU Hlvd;hT ahow jUgdn nv wkhdu jUgdnd U wkujd nv foa wkujd ad;h'U nv Hovdk lhi shg 'baji ldghnd ;hia nhaj.

تصویر خبر
کاهش-رشد-تولید-در-منطقه-صنعتی-شیکاگو
برچسب های مرتبط: