سه شنبه 14 دی 1395 ساعت 23:16

معاون بازسازی بنیاد مسکن گفت: با تلاش‌هایی که بعد از سال 1384 انجام شده تعداد واحدهای مسکونی روستایی که در برابر زلزله مقاوم هستند از حدود 8 به 40 درصد رسیده است.

در حال دریافت متن کامل خبر...

luhUk fhcshcd fkdhn ls;k 'tj: fh jgha‌ihdd ;i fun hc shg 1384 hkOhl ani junhn Uhpnihd ls;Ukd vUsjhdd ;i nv fvhfv cgcgi lrhUl isjkn hc pnUn 8 fi 40 nvwn vsdni hsj. 40 nvwn ohki‌ihd vUsjhdd hc shg 84 jh;kUk nv fvhfv cgcgi lrhUl ani hsj luhUk fhcshcd fkdhn ls;k 'tj: fh jgha‌ihdd ;i fun hc shg 1384 hkOhl ani junhn Uhpnihd ls;Ukd vUsjhdd ;i nv fvhfv cgcgi lrhUl isjkn hc pnUn 8 fi 40 nvwn vsdni hsj.

تصویر خبر
40-درصد-خانه-های-روستایی-از-سال-84-تاکنون-در-برابر-زلزله-مقاوم-شده-است
برچسب های مرتبط: