سه شنبه 14 دی 1395 ساعت 23:16

قم ـ ایرنا ـ نماینده ولی فقیه در دانشگاه هنر گفت: انتقاد و افشاگری اگر بجا و به وقت باشد خوب است و جامعه را هوشیار می کند و جلوه ای از امر به معروف است، اما این اصل کار و همه انقلابی گری نیست و نمی تواند به تنهایی مشکلات را حل کند.

rl J hdvkh J klhdkni Ugd trdi nv nhka'hi ikv 'tj: hkjrhn U htah'vd h'v fOh U fi Urj fhan oUf hsj U Ohlui vh iUadhv ld ;kn U OgUi hd hc hlv fi luvUt hsjT hlh hdk hwg ;hv U ili hkrghfd 'vd kdsj U kld jUhkn fi jkihdd la;ghj vh pg ;kn. Pkhidhk: hkjrhn fi jkihdd pghg la;ghj kdsj rl J hdvkh J klhdkni Ugd trdi nv nhka'hi ikv 'tj: hkjrhn U htah'vd h'v fOh U fi Urj fhan oUf hsj U Ohlui vh iUadhv ld ;kn U OgUi hd hc hlv fi luvUt hsjT hlh hdk hwg ;hv U ili hkrghfd 'vd kdsj U kld jUhkn fi jkihdd la;ghj vh pg ;kn.

تصویر خبر
پناهیان--انتقاد-به-تنهایی-حلال-مشکلات-نیست
برچسب های مرتبط: