سه شنبه 14 دی 1395 ساعت 23:17

آیت الله ناصر مکارم شیرازی از مراجع تقلید بر لزوم توجه به مسایل خارج از کشور از جمله ایجاد یک تشکل از خیران فعال در عرصه تبلیغ بین الملل تاکید کرد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

Hdj hggi khwv l;hvl advhcd hc lvhOu jrgdn fv gcUl jUOi fi lshdg ohvO hc ;aUv hc Olgi hdOhn d; ja;g hc odvhk tuhg nv uvwi jfgdy fdk hglgg jh;dn ;vn. Hdj hggi l;hvl advhcd: af;i odvhk nv fvhd jfgdy ohvO hc ;aUv tuhg aUn Hdj hggi khwv l;hvl advhcd hc lvhOu jrgdn fv gcUl jUOi fi lshdg ohvO hc ;aUv hc Olgi hdOhn d; ja;g hc odvhk tuhg nv uvwi jfgdy fdk hglgg jh;dn ;vn.

تصویر خبر
آیت-الله-مکارم-شیرازی--شبکه-خیران-در-برای-تبلیغ-خارج-از-کشور-فعال-شود
برچسب های مرتبط: