سه شنبه 14 دی 1395 ساعت 23:19

امام جمعه موقت تهران گفت: اگر از همه آنچه خداوند به شما داده استفاده کنید جمعی قوی و قدرتمند می‌شوید که نیازی به خارج نخواهید داشت و با قوی شدن در بعد اقتصادی، در بعد فرهنگی نیز قوی خواهیم شد و دیگر مطرح نمی‌شود که برای اجرای طرح‌های فرهنگی، بودجه نداریم.

در حال دریافت متن کامل خبر...

hlhl Olui lUrj jivhk 'tj: h'v hc ili HkIi onhUkn fi alh nhni hsjthni ;kdn Olud rUd U rnvjlkn ld‌aUdn ;i kdhcd fi ohvO koUhidn nhaj U fh rUd ank nv fun hrjwhndT nv fun tvik'd kdc rUd oUhidl an U nd'v lxvp kld‌aUn ;i fvhd hOvhd xvp‌ihd tvik'dT fUnOi knhvdl. lUpnd ;vlhkd: rnvj tvik'd nv Pd rnvj hrjwhnd ld‌Hdn hlhl Olui lUrj jivhk 'tj: h'v hc ili HkIi onhUkn fi alh nhni hsjthni ;kdn Olud rUd U rnvjlkn ld‌aUdn ;i kdhcd fi ohvO koUhidn nhaj U fh rUd ank nv fun hrjwhndT nv fun tvik'd kdc rUd oUhidl an U nd'v lxvp kld‌aUn ;i fvhd hOvhd xvp‌ihd tvik'dT fUnOi knhvdl.

تصویر خبر
موحدی-کرمانی--قدرت-فرهنگی-در-پی-قدرت-اقتصادی-می-آید
برچسب های مرتبط: