سه شنبه 14 دی 1395 ساعت 23:29

تسنیم نوشت: رییس مؤسسه امام خمینی (ره) گفت: در آمریکا با ارائه خدمات رفاهی بسیار زیاد توانستند مردم را به امور تفریحی و دنیوی سرگرم کنند و آن‌ها را از امور معنوی غافل کنند.

jskdl kUaj: vdds lVssi hlhl oldkd (vi) 'tj: nv Hlvd;h fh hvhmi onlhj vthid fsdhv cdhn jUhksjkn lvnl vh fi hlUv jtvdpd U nkdUd sv'vl ;kkn U Hk‌ih vh hc hlUv lukUd yhtg ;kkn. Hdj‌hggi lwfhp‌dcnd: ivIrnv hl;hkhj vthid fdajv aUn cldki fvhd 'khi Ohlui fdajv ld‌aUn jskdl kUaj: vdds lVssi hlhl oldkd (vi) 'tj: nv Hlvd;h fh hvhmi onlhj vthid fsdhv cdhn jUhksjkn lvnl vh fi hlUv jtvdpd U nkdUd sv'vl ;kkn U Hk‌ih vh hc hlUv lukUd yhtg ;kkn.

تصویر خبر
آیت-الله-مصباح-یزدی--هرچقدر-امکانات-رفاهی-بیشتر-شود-زمینه-برای-گناه-جامعه-بیشتر-می-شود
برچسب های مرتبط: