سه شنبه 14 دی 1395 ساعت 23:31

ملکه سوئد می‌گوید کاخ سلطنتی که وی در آن زندگی می‌کند، محل رفت‌وآمد ارواح است.

در حال دریافت متن کامل خبر...

lg;i sUmn ld‌'Udn ;ho sgxkjd ;i Ud nv Hk ckn'd ld‌;knT lpg vtj‌UHln hvUhp hsj. jvs lg;i sUmn hc hvUhp rwva lg;i sUmn ld‌'Udn ;ho sgxkjd ;i Ud nv Hk ckn'd ld‌;knT lpg vtj‌UHln hvUhp hsj.

تصویر خبر
ترس-ملکه-سوئد-از-ارواح-قصرش
برچسب های مرتبط: