سه شنبه 14 دی 1395 ساعت 23:33

وزیر بهداشت با تشریح دیدگاه خود درباره گورخواب‌ها در زمینه سلامت غذایی نیز گفت: دولت اجازه وارد کردن روغن نامرغوب به کشور و توزیع آن را نمی‌دهد، همچنین جلوی استفاده بیش از حد مواد شیرین‌کننده یا نمک در صنایع غذایی را می‌گیرد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

Ucdv finhaj fh javdp ndn'hi oUn nvfhvi 'UvoUhf‌ih nv cldki sghlj ybhdd kdc 'tj: nUgj hOhci Uhvn ;vnk vUyk khlvyUf fi ;aUv U jUcdu Hk vh kld‌ninT ilIkdk OgUd hsjthni fda hc pn lUhn advdk‌;kkni dh kl; nv wkhdu ybhdd vh ld‌'dvn. 'UvoUhf‌ih hc k'hi ihald Ucdv finhaj fh javdp ndn'hi oUn nvfhvi 'UvoUhf‌ih nv cldki sghlj ybhdd kdc 'tj: nUgj hOhci Uhvn ;vnk vUyk khlvyUf fi ;aUv U jUcdu Hk vh kld‌ninT ilIkdk OgUd hsjthni fda hc pn lUhn advdk‌;kkni dh kl; nv wkhdu ybhdd vh ld‌'dvn.

تصویر خبر
گورخواب-ها-از-نگاه-هاشمی
برچسب های مرتبط: