سه شنبه 14 دی 1395 ساعت 23:33

اطلاعات جدید درباره قاتل آندری کارلوف نشان می‌‌دهد او دو ماه پیش از ارتکاب جرم، به دنبال جمع‌آوری اطلاعات درباره او بوده است.

در حال دریافت متن کامل خبر...

hxghuhj Ondn nvfhvi rhjg Hknvd ;hvgUt kahk ld‌‌nin hU nU lhi Pda hc hvj;hf OvlT fi nkfhg Olu‌HUvd hxghuhj nvfhvi hU fUni hsj. hkjahv hxghuhj Ondn nvfhvi rhjg stdv vUsdi nv jv;di hxghuhj Ondn nvfhvi rhjg Hknvd ;hvgUt kahk ld‌‌nin hU nU lhi Pda hc hvj;hf OvlT fi nkfhg Olu‌HUvd hxghuhj nvfhvi hU fUni hsj.

تصویر خبر
انتشار-اطلاعات-جدید-درباره-قاتل-سفیر-روسیه-در-ترکیه
برچسب های مرتبط: