سه شنبه 14 دی 1395 ساعت 23:37

مهدی بابایی جانشین سازمان بسیج شهرداری در هفته آتی به عنوان سرپرست این سازمان، معرفی خواهد شد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

lind fhfhdd Ohkadk shclhk fsdO aivnhvd nv itji Hjd fi ukUhk svPvsj hdk shclhkT luvtd oUhin an. onhphtzd lpsk Pdvihnd hc fsdO aivnhvd lind fhfhdd Ohkadk shclhk fsdO aivnhvd nv itji Hjd fi ukUhk svPvsj hdk shclhkT luvtd oUhin an.

تصویر خبر
خداحافظی-محسن-پیرهادی-از-بسیج-شهرداری
برچسب های مرتبط: