سه شنبه 14 دی 1395 ساعت 23:39

تبریز - اعضای تیم دوچرخه سواری حرفه ای شهرداری تبریز جهت حضور در رقابت های سال 2017 میلادی مشخص شدند.

jfvdc - huqhd jdl nUIvoi sUhvd pvti hd aivnhvd jfvdc Oij pqUv nv vrhfj ihd shg 2017 ldghnd laow ankn. huqhd jdl nUIvoi sUhvd aivnhvd jfvdc laow ankn jfvdc - huqhd jdl nUIvoi sUhvd pvti hd aivnhvd jfvdc Oij pqUv nv vrhfj ihd shg 2017 ldghnd laow ankn.

تصویر خبر
اعضای-تیم-دوچرخه-سواری-شهرداری-تبریز-مشخص-شدند
برچسب های مرتبط: