سه شنبه 14 دی 1395 ساعت 23:45

مادرید- ایرنا- دولت و کارشناسان اقتصادی اسپانیا پیش بینی‌ کردند که رشد اقتصادی این کشور در پایان سال 2016 بیش از سه درصد تولیدات ناخالص داخلی‌ خواهد بود.

در حال دریافت متن کامل خبر...

lhnvdn- hdvkh- nUgj U ;hvakhshk hrjwhnd hsPhkdh Pda fdkd‌ ;vnkn ;i van hrjwhnd hdk ;aUv nv Phdhk shg 2016 fda hc si nvwn jUgdnhj khohgw nhogd‌ oUhin fUn. van hrjwhnd 3.3 nvwnd hsPhkdh nv shg 2016 lhnvdn- hdvkh- nUgj U ;hvakhshk hrjwhnd hsPhkdh Pda fdkd‌ ;vnkn ;i van hrjwhnd hdk ;aUv nv Phdhk shg 2016 fda hc si nvwn jUgdnhj khohgw nhogd‌ oUhin fUn.

تصویر خبر
رشد-اقتصادی-3-3-درصدی-اسپانیا-در-سال-2016
برچسب های مرتبط: